Obec Sveržov - okres Bardejov, prešovský kraj, Slovensko

Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie volieb do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018

Autor: Pavol Ceľuch - starosta obce <sverzov(at)sverzov.sk>, Téma: Informace, Vydané dňa: 28. 08. 2018V zmysle Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018  za zapisovateľa miestnej volebnej komisie bola vymenovaná Katarína Hanuščáková, Sveržov 50, tel. č. 0911 711 133, e-mail: podatelna@sverzov.sk; katka@sverzov.sk